“Jeg har nå et vanlig liv. Etter at jeg ble frisk, har jeg forsøkt å forstå hva ME er”

Philip Gudim Strøm fikk kyssesyken i russetiden for åtte år siden. Det førte til et år med utmattelse. I et halvt år lå han bak nedrullede gardiner i et mørkt rom.

← previous page

Philip Gudim Strøm

Philip Gudim Strøm

Philip ble diagnostisert med ME av to leger. Han begynte utredning på Bærum sykehus men ble frisk like etter. Han ble frisk etter et kurs med Lightning process. Senere fullførte han bachelorgraden i juss. 

– Jeg har nå et vanlig liv. Etter at jeg ble frisk, har jeg forsøkt å forstå hva ME er.

Philip brukte lang tid på å forstå at han hadde ME/CFS. Ti år senere ser han at en av årsakene til at han ble utmattet etter sykdommer er at at han er spesielt sensitiv. 

– Om man kaller det det følsom, sårbar eller tynnhudet er ikke så viktig. Det viktige er at man innser at dette er en viktig del av manges personlighet. Programmet til Harald Eia, “Sånn er du”, viser på en fin måte at noen føler mer enn andre, sier Philip.

Han tror mange som blir alvorlig utmattet er høysensitive. 


Teksten over er hentet fra intervjuet med Philip, som sto frem i Aftenposten 27.02.2019 i forbindelse med en ny doktorgrad ved forsker Maria Pedersen, veiledet av professor Vegard Wyller. – For meg virker forskningen til Vegard Wyller svært viktig, sier Philip. Les hele artikkelen her.


Barn og ungeMannAlvorlig ME/CFSLightning processIntervju

Recovery Norge har ingen formening om hvor mange som kan bli friske ved hjelpe av den typen strategier våre medlemmer har benyttet, selv om vi mener disse historiene er evidens for at det er mulig. Vi anerkjenner også historiene til dem som har opplevd forverring av symptomer etter å ha benyttet slike strategier også, og vi mener dette er én god grunn til å forske mer.