«Organisasjonen Recovery Norge gir en stemme til pasienter som – på ulikt vis – er blitt helt friske av kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Dette er svært viktig: CFS/ME blir ofte sett på som en håpløs tilstand, noe som legger sten til byrden for pasienter og deres familier. At det faktisk finnes godt håp om å bli helt frisk er derfor svært viktig å formidle, både til andre CFS/ME-syke, til helsepersonell, helsemyndigheter og politikere, og til allmennheten. I tillegg er historiene til medlemmene av Recovery Norge svært interessante fra et vitenskapelig ståsted, og kan danne utgangspunkt for viktige forskningsprosjekter om de underliggende sykdomsmekanismene ved CFS/ME».

Vegard Bruun Bratholm Wyller
Professor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Overlege, Barne- og ungdomsklinikken, Akershus Universitetssykehus

«Hadde en pasient innom som også sleit med ME, kom til meg for noe annet. Men på spørsmål hva som hadde gjort at hen nå var i god bedring ift ME var siden Recovery Norge. Det var motivasjon, tips og håp fra andres historier. Så det er en fin ressurs Recovery Norge har satt i stand».

Vegard Ølstørn
Fysioterapeut, spesialist i manuellterapi MNFF (2019)

«Fantastisk jobb, vilken enastående hemsida. Jag har redan läst 7 essäer och det är mycket spännande att i slutat av karriären få denna ”gåva”! Äntligen får jag redskap i min praktik, samt börjar jag få ord på det jag känt på mig i flera decennier». (Respons ved lansering av vår hjemmeside i mars 2019).

Göran Sjønell
Svensk barnelege og spesialist i allmennmedisin
Tidligere president i det verdensomspennende allmennlege-nettverket WONCA.

«Recovery Norge bidro til et sterkt og nyttig innslag på kurs for norske allmennleger der temaet blant annet var CFS/ME i 2018. Anbefaler virkelig å invitere dem med på kurs for helsepersonell!».

Aase Aamland
Spesialist i allmennmedisin
Assisterende fylkeslege hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Forsker II Uni Research Helse, Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen

«Gratulerer – godt jobbet! Det er fantastisk å lese alle de gode historiene om folk som har blitt friske av f. eks. CFS/ME». (Kommentar på Twitter i forbindelse med lansering av Recovery Norges hjemmeside).

Signe Flottorp
Forsker ved Folkehelseinstituttet
Professor ved Institutt for Helseledelse og Helseøkonomi ved Universitetet i Oslo
Tidligere allmennlege

«I en verden hvor media og noen organisasjoner monomant fremholder hvor forferdelige konsekvenser en sykdom har, er det viktig at pasienter som har opplevd tilfriskning har et forum hvor de kan formidle at det negative bildet som skapes ikke nødvendigvis er riktig. Nemlig at det finnes både håp og muligheter for varig bedring. Recovery Norge er et eksempel på en slik positiv stemme som vi har stort behov for i dagens Norge».

Ulrik Fredrik Malt
Prof.dr.med. 

«Det er særdeles viktige historier som Recovery Norge har samlet her. Historier som rett og slett er ganske utrolige, historier som vitner om at det er, for noen, mulig å bli bedre av en helsesituasjon som flere mener skulle være tilnærmet umulig. Dette er ikke for å argumentere at alt kan bli bra, det tror jeg ikke vi har noen holdepunkter for å si, men at de som kan skal få sjansen til å prøve – det er en holdning som det er viktig å bevare. Historiene som er samlet av Recovery Norge manifesterer at et slikt håp kan være realistisk». (Respons ved lansering av vår hjemmeside i mars 2019).

Sigurd Mikkelsen
Manuellterapeut, fysioterapeut (2019).

«Selv om behandling av CFS/ME ligger utenfor NAVs ansvarsområde, er funksjonssvikt som følge av sykdommen svært synlig i NAV-systemet. Maktesløshet knyttet til ikke å kunne gjøre annet enn å observere lidelsen, er en påkjenning for mange NAV-ansatte. NAV kan og bør bidra til å spre vitnesbyrdene fra Recovery Norge til fastlegene».

Georg Georg Espolin Johnson
Lege i NAV

«Jeg jobber med utmattede ungdommer. Jeg oppfatter at Recovery Norge sin agenda er å gjøre det kjent at det er mulig for mange å bli friske. Dette er underkommunisert. Recovery gjør en kjempejobb i å fremheve de positive historiene og dette er viktig fordi det ikke er mulig å lykkes med kognitiv terapi uten at man tror det er verdt å prøve. Så er det ikke alle som lykkes, og det er viktig å vite, men sett fra mitt ståsted er hele begrunnelsen for Recovery at den offentlige debatten har en slagside der vi sjelden har hørt fra de som har blitt friske. Jeg tenker at disse historiene er viktige og Recovery Norge fortjener honnør for jobben de gjør».

Tomas Nordheim Alme, barnelege på Akershus Universitetssykehus

«Jag vill framföra att jag tycker att det ni gör i Recovery Norge är väldigt viktigt och inspirerande och hoppas att forskningen kommer ifatt och att vården inom en snar framtid kan erbjuda effektiva, evidensbaserade metoder för ME/CFS».

Svensk helsepersonell
(Personen vil være anonym grunnet det betente klimaet på feltet)

«Vil bare takke for et utrolig flott initiativ. Når evidens er komplisert, hvorfor ikke ta tak i andre enden. Og takk for at du/dere orker å stå i denne stormen. Tenker at initiativet også støtter klinikere som står i stormen».

Anonym lege (2017)