Recovery Norges mål er å skape forståelse av helseproblemet samt berettiget håp om tilfrisking basert på våre medlemmers historier, erfaringer og innsikt. Vi tror dette kan lede til løsninger på helseproblemer som ofte presenteres som en «gåte».

Vi ønsker å hjelpe dem som lider i dag og kan også ses som et folkeopplysningsprosjekt drevet av mennesker som selv har hatt problemet og blitt friske. Målet er å hjelpe enkeltindivider og bedre folkehelsen ved å skape håp og forståelse.

Organisasjonen består av mennesker som er blitt friske av kronisk utmattelsessyndrom eller ME (CFS/ME), men vi er også åpen for dem som er blitt friske av andre helseproblemer som gjerne kalles “medisinsk uforklarte” eller «funksjonelle», for eksempel tinnitus (øresus), irritabel tarm syndrom, fibromyalgi (langvarige smerter) og «long covid».

Recovery Norge er en uavhengig organisasjon, startet av lege og forsker Henrik Vogt, og organisasjonen er drevet på helt frivillig basis. Vi har ingen lønnede ansatte og organisasjonen drives på fritiden, uten støtte. Våre medlemmers motivasjon er altruistisk. De kunne valgt å legge sykdommen helt bak seg, men velger å engasjere seg for dem som fortsatt er syke i en situasjon der mange får dårlig hjelp og lever i håpløshet.

Våre medlemmer

Våre medlemmer er alle blitt friske, eller er pårørende til noen som er blitt friske gjennom metoder som innebærer kognitive/mentale teknikker, endring av tankemønstre, handling og/eller mellommenneskelig interaksjon.

Vi går ut fra at slike teknikker eller strategier kan endre hjernen og derigjennom fysiologiske prosesser i kroppen og hvordan man oppfatter kroppen. Våre medlemmer har med andre ord primært ikke erfaringer med farmakologisk behandling eller dietter. De har heller ikke erfaringer med alternative metoder i forstanden at deres tilfriskingshistorier er forenlige med en vitenskapelig modell av mennesket, sykdom og helse.

Recovery Norge driver ikke behandling og veiledning, og vi anbefaler ikke spesifikke behandlinger overfor enkeltindivider. Vi har heller ingen inntekter av behandlinger som eventuelt blir omtalt i våre medlemmers historier.

Historiene på denne hjemmesiden er postet for informasjon og opplysning og er ikke ment å erstatte medisinsk eller annen profesjonell rådgivning. Dersom du trenger slike råd bør du oppsøke din fastlege eller annen profesjonell aktør.

Råd og veiledning

Recovery Norge har ingen formening om hvor mange som kan bli friske ved hjelpe av den typen strategier våre medlemmer har benyttet, selv om vi mener disse historiene er evidens for at det er mulig. Vi anerkjenner også historiene til dem som har opplevd forverring av symptomer etter å ha benyttet slike strategier også, og vi mener dette er én god grunn til å forske mer.

Vi støtter all kvalitetsforskning på ME/CFS og andre diagnoser, og spesielt fremmer vi mer forskning som tar utgangspunkt i historiene til dem som er blitt frisk. Vi er av den oppfatning at det er mye å lære av disse historiene også forskere og at viktige svar kan finnes ved å forfølge spor disse historiene inneholder.

Formålsparagraf. Foreningens hovedformål er å skape håp og bedre forståelse av kronisk utmattelsessyndrom/ME og andre såkalte “medisinsk uforklarte symptomer” med utgangspunkt i medlemmenes erfaringer om sykdom og tilfriskning og slik bidra til at mennesker med slike helseproblemer kan få bedre hjelp.

Formålet er også å bidra til relevant forskning, også med utgangspunkt i medlemmenes erfaringer. Virksomheten består av opplysningsarbeid, spesielt med relevans for fortsatt syke og deres pårørende, men også overfor helsepersonell, byråkrater, politikere, andre beslutningstakere og offentligheten forøvrig, gjennom for eksempel bruk av sosiale medier, hjemmeside, artikkelskrivning, møte- og foredragsvirksomhet.

Du kan lese mer om bakgrunnen vår her.

Tilbakemeldinger fra fagfolk

“Jeg jobber med utmattede ungdommer. Jeg oppfatter at Recovery Norge sin agenda er å gjøre det kjent at det er mulig for mange å bli friske. Dette er underkommunisert. Recovery gjør en kjempejobb i å fremheve de positive historiene og dette er viktig fordi det ikke er mulig å lykkes med kognitiv terapi uten at man tror det er verdt å prøve. Så er det ikke alle som lykkes, og det er viktig å vite, men sett fra mitt ståsted er hele begrunnelsen for Recovery at den offentlige debatten har en slagside der vi sjelden har hørt fra de som har blitt friske. Jeg tenker at disse historiene er viktige og Recovery Norge fortjener honnør for jobben de gjør”

Tomas Nordheim Alme, barnelege på Akershus Universitetssykehus

“I en verden hvor media og noen organisasjoner monomant fremholder hvor forferdelige konsekvenser en sykdom har, er det viktig at pasienter som har opplevd tilfriskning har et forum hvor de kan formidle at det negative bildet som skapes ikke nødvendigvis er riktig. Nemlig at det finnes både håp og muligheter for varig bedring. Recovery Norge er et eksempel på en slik positiv stemme som vi har stort behov for i dagens Norge”

Ulrik Fredrik Malt, Prof.dr.med.
“Det er særdeles viktige historier som Recovery Norge har samlet her. Historier som rett og slett er ganske utrolige, historier som vitner om at det er, for noen, mulig å bli bedre av en helsesituasjon som flere mener skulle være tilnærmet umulig. Dette er ikke for å argumentere at alt kan bli bra, det tror jeg ikke vi har noen holdepunkter for å si, men at de som kan skal få sjansen til å prøve – det er en holdning som det er viktig å bevare. Historiene som er samlet av Recovery Norge manifesterer at et slikt håp kan være realistisk”
Sigurd Mikkelsen, Manuellterapeut, fysioterapeut