Om Recovery Norge

Recovery Norges mål er å skape forståelse av helseproblemet samt berettiget håp om tilfrisking basert på våre medlemmers historier, erfaringer og innsikt. Vi tror dette kan lede til løsninger på helseproblemer som ofte presenteres som en «gåte».

Recovery Norge er en organisasjon som først og fremst består av mennesker som er blitt friske av kronisk utmattelsessyndrom eller ME (CFS/ME). Organisasjonen er også åpen for dem som er blitt friske av andre helseproblemer som gjerne kalles “medisinsk uforklarte” eller “funksjonelle”, for eksempel tinnitus (øresus), irritabel tarm syndrom eller fibromyalgi (langvarige smerter).

Våre medlemmer er alle blitt friske gjennom metoder som innebærer kognitive/mentale teknikker, endring av tankemønstre, handling og/eller mellommenneskelig interaksjon. Pårørende av slike personer kan også være medlemmer. Vi går ut fra at slike teknikker eller strategier kan endre hjernen og derigjennom fysiologiske prosesser i kroppen og hvordan man oppfatter kroppen.
Våre medlemmer har med andre ord primært ikke erfaringer med farmakologisk behandling eller dietter. De har heller ikke erfaringer med alternative metoder i forstanden at deres tilfriskningshistorier er forenlige med en vitenskapelig modell av mennesket, sykdom og helse.

Recovery Norge ønsker å hjelpe dem som lider i dag og kan også ses som et folkeopplysningsprosjekt drevet av mennesker som selv har hatt problemet og blitt friske. Målet er å hjelpe enkeltindivider og bedre folkehelsen ved å skape håp og forståelse.

Hvorfor Recovery Norge? Les mer her!

| rɪˈkʌv(ə)ri |

Det engelske ordet “recovery” betyr ifølge Oxford Dictionary “a return to a normal state of health, mind, or strength” eller “the action or process of regaining possession or control of something stolen or lost“. Recovery Norge handler om nettopp dette: Å gjennom historier om tilfrisking være en faktor som bidrar til at mennesker kan handle og gjenvinne kontroll over noe de har mistet, nemlig sin helse.

Vi blir noen ganger spurt om vi har noe å gjøre med recovery-begrepet innen psykiatrien, det vil si “tilnærmingen at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer”. Det har vi ikke. Vi har valgt ordet recovery fordi det betyr “å bli frisk”. Vi vektlegger primært håpet i at tilfrisking eller betydelig bedring er mulig, ikke det å lære å leve med en lidelse. Vårt har imidlertid fellestrekk med recovery-tilnærmingen i psykiske helsevern i at vi for eksempel fremmer selvbestemmelse, selvstyring og utvikling basert på håp.

Uavhengig, frivillig organisasjon

Recovery Norge er en uavhengig organisasjon, drevet på helt frivillig basis. Vi har pr. 2019 ingen lønnede ansatte og organisasjonen drives på fritiden, uten støtte. Våre medlemmers motivasjon er altruistisk. De kunne valgt å legge sykdommen helt bak seg, men velger å engasjere seg for dem som fortsatt er syke i en situasjon der mange får dårlig hjelp og lever i håpløshet.

Vi anbefaler ingen bestemte behandlinger, og har ingen inntekter av behandlinger som eventuelt blir omtalt på nettsiden. Vi ønsker medlemmer som har blitt friske ved hjelp av ulike metoder innenfor rammene som er beskrevet over, og fremmer ingen spesifikk metode.

Dersom noen av historiene på våre sider innebærer en referanse til en spesifikk metode eller hjelper er ikke dette fordi vi ønsker å fremme denne metoden eller hjelperen spesifikt. Recovery Norge er basert på medlemmenes historier. Vi anser at det enkelte medlem har eierskap til sin historie, og vi redigerer dem i liten grad. Våre bidragsytere velger selv hvilke detaljer de ønsker å dele, og dersom de ønsker å skrive om metoden(e) de ble friske av og hvem de fikk hjelp av, anser vi at det opp til dem. Recovery Norges mål er å skape forståelse og et generelt håp om at man kan bli frisk eller bedre av CFS/ME og andre lidelser basert på våre historier i sum, og altså ikke å fremme spesifikke strategier. Det ville være umulig å nærme seg disse målene uten at medlemmene fikk skrive om hvordan de ble friske, og dermed er det heller ikke til å unngå at spesifikke metoder blir omtalt på en positiv måte.

Ingen av de første medlemmer i Recovery Norge hadde hatt noen kommersielle interesser. Etter hvert tilkom det noen medlemmer som hadde begynt å tilby for eksempel Lightning Process (LP) fordi de selv var blitt friske av dette. De er ikke blitt medlemmer fordi de var LP-coacher, men fordi de er mennesker som er blitt friske, som de andre medlemmene). Vi ser det ikke som riktig å ekskludere disse siden de også har vært syke og deres tilfriskningshistorier også er gyldige. Disse medlemmene har ingen spesiell innflytelse på organisasjonen og er heller ikke styremedlemmer.

Initiativtageren til Recovery Norge, Henrik Vogt, jobber som lege og forsker og har ingen økonomiske interessekonflikter forbundet med noen spesifikke metoder.

Forskning

Recovery Norge støtter all kvalitetsforskning på ME/CFS og andre diagnoser.

Spesielt fremmer vi mer forskning som tar utgangspunkt i historiene til dem som er blitt frisk – slike som dem vår organisasjon er basert på. Vi er av den oppfatning at det er mye å lære av disse historiene også forskere og at viktige svar kan finnes ved å forfølge spor disse historiene inneholder.

Pr. mars 2023 har vi ca. 300 medlemmer.

Recovery Norge – en historie om håp og muligheter. I dette foredraget fra februar 2020, forteller tidligere nestleder Svein Erik Høst om Recovery Norge.

Vårt organisasjonsnummer: 920 561 624

Viktige forbehold

Historiene på denne hjemmesiden er postet for informasjon og opplysning og er ikke ment å erstatte medisinsk eller annen profesjonell rådgivning. Dersom du trenger slike råd bør du oppsøke din fastlege eller annen profesjonell aktør.

Recovery Norge har ingen formening om hvor mange som kan bli friske ved hjelpe av den typen strategier våre medlemmer har benyttet, selv om vi mener disse historiene er evidens for at det er mulig. Vi anerkjenner også historiene til dem som har opplevd forverring av symptomer etter å ha benyttet slike strategier også, og vi mener dette er én god grunn til å forske mer.