Formålsparagraf

Foreningens hovedformål er å skape håp og bedre forståelse av kronisk utmattelsessyndrom/ME og andre såkalte “medisinsk uforklarte symptomer” med utgangspunkt i medlemmenes erfaringer om sykdom og tilfriskning og slik bidra til at mennesker med slike helseproblemer kan få bedre hjelp.

Formålet er også å bidra til relevant forskning, også med utgangspunkt i medlemmenes erfaringer. Virksomheten består av opplysningsarbeid, spesielt med relevans for fortsatt syke og deres pårørende, men også overfor helsepersonell, byråkrater, politikere, andre beslutningstakere og offentligheten forøvrig, gjennom for eksempel bruk av sosiale medier, hjemmeside, artikkelskrivning, møte- og foredragsvirksomhet.

Girl with a pigeon av Simon Vouet (1620) ©Museo Nacional del Prado.
Bildet symboliserer håp.