Milepæler

Recovery Norges historie

  • 22. januar 2017 ble det første medlemmet av Recovery Norge rekruttert av initiativtager Henrik Vogt (Thomas Overvik, som hadde vært svært syk med ME-diagnose). Henrik, som også er lege og tidligere tinnitus-pasient, hadde tenkt på å starte nettverket siden 2014. Han startet med å ringe personer som hadde stått frem i media. Henrik rekrutterte de første fem medlemmene. Deretter begynte disse medlemmene å rekruttere andre medlemmer som de kjente, og vi fikk en “snøballeffekt”.
  • 17. september 2017: Recovery Norge lanseres offentlig som et nettverk gjennom en kronikk i Aftenposten (“Lytt til dem som er blitt friske”) og en tilhørende nyhetssak. På dette tidspunktet hadde vi rundt 70 medlemmer. 46 underskrev på kronikken. Oppslaget utløste en stor debatt, der vi også publiserte innleggene “Håpet for ME-pasienter er her allerede” (Aftenposten, 09.10.17) og “Dugnaden for ME-syke er i gang” (Aftenposten, 01.10.17).
  • 17. september 2017: Recovery Norges offentlige Facebook-side lanseres, og blir – frem til lansering av siden du leser nå – vårt viktigste verktøy for å dele våre historier. Facebook-siden hadde pr. februar 2019 over 2000 følgere.
  • 13. desember 2017: Vårt første store foredrag. Flere av Recovery Norges medlemmer holder foredrag for fagfolk i Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME i Oslo.
  • 15. januar 2018: Recovery Norge stiftes som formell organisasjon med vedtekter ved et stiftelsesmøte i Oslo. Ingen av styremedlemmene har noen kommersielle bindinger.
  • 4. september 2018: Recovery Norge møter politisk ledelse ved statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helsedepartementet. Fem medlemmer presenterer sine historier og tar opp sentrale temaer som bedre hjelp til pasientene og mer forskning.
  • 29. november 2018: Recovery Norge møter representanter fra ledelsen i Helsedirektoratet. Tre medlemmer presenterer sine historier.
  • 2. mars 2019: Recovery Norge lanserer denne hjemmesiden (www.recoverynorge.org) etter å ha crowd-fundet midler til å utvikle den høsten 2018. Siden ble utarbeidet i tett samarbeid med to studenter ved Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo. Kort tid etter lanserer vi vår engelskspråklige hjemmeside, www.recoverynorway.org.
  • 15. mai 2019: Recovery Norge møter representanter fra den danske Sundhedsstyrelsen (tilsvarer Helsedirektoratet i Norge) og medlemmer holder foredrag.
  • Februar 2021: Recovery Norge tas med med to medlemmer i Helsedirektoratets ekspertgruppe for arbeid med pakkeforløp for utmattelsestilstander.